Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Polish English French German
Facebook

pho_2 pho_3 pho_5 pho_6 pho_7 pho_8 pho_4 sl_1 sl_2 sl_3 sl_4 sl_5

Kursy przeznaczone są dla uczniów przygotowujących się do pisemnej i ustnej matury z języka obcego na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.

Nie czekaj  aż będzie  za późno!!!Przyjdź do  nas  i zmaksymalizuj  swoje  szanse na egzaminie


Dołącz do nas,  jeśli chcesz:

 • swobodnie i bez problemów wypowiadać się na egzaminie ustnym;
 • pisać poprawnie notatki, listy i/ lub wypracowania egzaminacyjne;
 • lepiej radzić sobie z  tekstami czytanymi i ze słuchu;
 • uporządkować i wzbogacić słownictwo, funkcje językowe oraz gramatykę przydatne na egzaminie;
 • poznać i efektywnie stosować strategie i sztuczki egzaminacyjne;
 • poznać dokładnie kryteria oceny i wiedzieć, jak zdobyć punkty na egzaminie;
 • przygotować się do egzaminu systematycznie, skutecznie i bezstresowo.

Osiągniesz to z nami bez problemu, ponieważ:

 • Na każdych zajęciach mówisz dużo i tylko po angielsku w małej grupie rówieśników na tym samym poziomie językowym.
 • W trakcie zajęć aktywnie powtarzasz i utrwalasz słownictwo w formie gier, zabaw lub konkursów, dzięki czemu łatwo zapamiętasz potrzebne słówka i zwroty.
 • Regularnie ćwiczysz na zajęciach zadania egzaminacyjne, których wyniki nanosisz na swoją kartę oceny, dzięki czemu w każdej chwili umiesz ocenić swój poziom.
 • Wszystkie zadania wykonujesz w takim samym czasie, w jakim musisz je wykonać na egzaminie maturalnym. Twój lektor wyznacza ci odpowiednie do zadań limity czasowe . Dzięki temu w czasie matury ograniczenia czasowe nie są dla ciebie nowością i z łatwością „wyrabiasz się” z wykonaniem danego zadania.
 • W praktyce poznajesz maturalne kryteria oceny, które stosują egzaminatorzy  i na tej podstawie poprawiasz własne błędy.
 • Masz możliwość  indywidualnej konsultacji z lektorem na temat twoich mocnych i słabych stron z prac pisemnych (notatki, listy, wypracowania), które piszesz często i regularnie.
 • Egzaminy próbne  ( pisemne i ustne) organizowane dla naszych słuchaczy  pozwolą Ci obserwować postępy w nauce.
 • Poznajesz tajniki, strategie i triki  maturalne , by spokojnie i pewnie wejść do sali egzaminacyjnej oraz bez stresu zdać maturę.
 • W naszej szkole nie ma stopni, gdyż na maturze też nie ma stopni. Ze wszystkich sprawności otrzymujesz wynik procentowy tak jak na maturze, dzięki czemu zawsze „trzymasz rękę na pulsie” i wiesz, ile jeszcze ci brakuje do upragnionego wyniku.
 • Korzystasz ze starannie dobranego zestawu najlepszych na rynku podręczników i repetytoriów.
 • Dodatkowym i bardzo ważnym źródłem twojej wiedzy jest   zeszyt maturalny, w którego założeniu i prowadzeniu pomaga ci twój lektor, a który  towarzyszy ci  przez wszystkie lata nauki w naszej szkole. W każdym roku zmieniasz podręcznik, natomiast zeszyt maturalny „przechodzi” z tobą na następny rok. W nim masz wszystko: całą gramatykę ujętą w taki sposób jaki lubisz, słówka i zwroty ze wszystkich działów. Jest to twoje osobiste repetytorium. 
 • No i ostatnie, ale nie najmniej ważne: zajęcia są prowadzone przez bardzo dobrych, wykwalifikowanych lektorów i co należy podkreślić  z   18 -to letnim doświadczeniem . 

OFERTA

    grupy  zaawansowane 


Zajęcia odbywają  się :

-2 x45 min i  1 x po 45 min w tygodniu  -120 zł  co m-c  960 zł za rok*( 1 m-c gratis)

Celem  kursu  jest  jak  najlepsze  przygotowanie ucznia  z różnych  bloków  tematycznych  do  egzaminu Podczas  zajęć uczniowie  poznają  specyfikę egzaminu, jego  struktury  ,typowe  pytania  oraz  wymogi  programowe.
Kładziemy  nacisk  na  rozwijanie  wszystkich  sprawności  językowych: mówienia ,pisania,rozumienia  tekstu  czytanego  oraz  rozumienia  ze  słuchu.