Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Polish English French German
Facebook

pho_2 pho_3 pho_5 pho_6 pho_7 pho_8 pho_4 sl_1 sl_2 sl_3 sl_4 sl_5

Pomyśl tylko, że za jakiś czas, dzięki Twemu uczestnictwu w kursach językowych w szkole , Ty lub Twoje dziecko będziecie potrafili:

 • mówić bez kompleksów w obcym języku

 • czuć się pewnie w rozmowach z cudzoziemcami

 • zdawać z łatwością testy językowe

 • odbierać telefony w obcym języku bez drżenia głosu i mocno bijącego serca

 • pisać po angielsku lub niemiecku e-maile

 • oglądać swoje ulubione filmy bez lektora i napisów

 • porozumiewać się na czacie z ludźmi z całego świata

 • bez żadnego trudu czytać obcojęzyczne strony internetowe

 • swobodnie i bez trudu zamówić obiad w londyńskiej restauracji

 • rozumieć teksty piosenek po angielsku

 • nie pocić się z obawy, że na służbowej kolacji nie mówiący po polsku kontrahent zapyta Cię, jak zamierzasz spędzić najbliższe wakacje

 • czytać swobodnie gazety, książki i czasopisma

 • a także po prostu robić nieskończoną ilość innych rzeczy, które mogą przydarzyć się Tobie w życiu, a do których będzie Ci potrzebna znajomość obcego języka.

Doświadczenie nauczyło nas, że takich efektów nauki pragną nasi słuchacze. I dlatego tego właśnie ich uczymy. Nauka języka to coś więcej niż tylko nauka jakiejś tam umiejętności i zwyczajne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ucząc się języka uczysz się świata. Poszerzasz swoje horyzonty. Zaczynasz inaczej myśleć. Nabierasz pewności siebie. Ci, którzy potrafią mówić w obcym języku, stają się po prostu lepszymi ludźmi.

Metoda komunikatywna
W nauczaniu języka angielskiego posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na  kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

W trakcie zajęć lektorzy:

 • organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku;

 • przeprowadzają również improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy;

 • wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam;

 • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);

 • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;

 • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

Materiały metodyczno-dydaktyczne
Uczestnicy kursów, poza korzystaniem z materiałów dostępnych w internecie, mogą również korzystać z biblioteki oraz mediateki, w której dostępne są książki, materiały, filmy oraz płyty lub kasety, ułatwiające naukę języka lub wzbogacające wiedzę. Oprócz tego nauczyciele umożliwiają korzystanie z wielu dodatkowych zajęć, takich jak zajęcia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, kulturoznawcze, podczas których nauczyciele udostępniają szereg dodatkowych materiałów.

Metoda   bezpośrednia tj.DIRECT ENGLISH

Metoda bezpośrednia gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem. Lektor zadaje szereg pytań, na które student odpowiada pełnym zdaniem w ściśle określony sposób i niejako automatycznie wprowadza do podświadomości konkretne zasady i reguły stale poszerzając słownictwo.

Wyrażenie "metoda bezpośrednia", nie jest tylko prostym określeniem koncepcji podręczników. Jest również swego rodzaju programem: "bezpośredniość" zakłada, że nacisk jest położony na "żywy" język, stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych - lekcje prowadzone są w języku obcym, a refleksja gramatyczna jest w całości podporządkowana mówieniu.

Dzięki metodzie bezpośredniej, znanej w Polsce m.in. jako Metoda Callana, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.

Każdy z podręczników Direct Method for English, opracowanych w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę własną, zawiera: - dwa etapy nauki, w których słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz transkrypcją fonetyczną, - czytania i dyktanda, - zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych, - alfabetyczny wykaz słownictwa, - płytę CD w formacie mp3, która zawiera materiał z podręcznika: słownictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, pytania i odpowiedzi oraz dyktanda.

Metoda     DIRECT ENGLISH   połączona   z  tradycyjną   metodą  nauczania   sprawia iż  lekcje   nie  nudzą  ucznia  i  z  każdej  metody   "wyciskamy"  to  co  najskuteczniejsze  !!! 

Łączenie  metod   wprowadzamy  już  w  V  klasie  Szkoły Podstawowej  w  zależności  od  poziomu  zaawansowania   ucznia .

SŁUCHACZ  MOŻE   WYBRAĆ  METODY  NAUCZANIA .